Kaitsen Sinu ja Su lähedaste huve!

Osutan õigusabiteenuseid kõikides laste ja perekondlike suhetega seotud valdkondades. Mind iseloomustavad põhjalikud teadmised, laitmatu kvaliteet ning pikaajaline kohtukogemus.

Litigante Jurist Katrin Kiisk

Olen spetsialiseerunud perekonnaõigusele

Pakun laiapõhjalist õigusabi kõikides perekonnaõigust ja selle reguleerimisala puudutavates küsimustes. Olgu selleks vanemate vahelised hooldusõigusvaidlused nii siseriiklikes kui piiriülestes kaasustes, lapse varaga tehingute tegemine või abielu ning kooselulisi suhteid puudutavad küsimused.

 

Jurist Katrin Kiisk, LITIGANTE Õigusbüroo partner

HOOLDUSÕIGUS

Esindan ja nõustan kõikides vanemate hooldusõigust puudutavates küsimustes (jagamine, lõpetamine, peatamine, äravõtmine, taastamine) ning oman rohkelt kogemusi ka rahvusvahelistes lapse tagastamisi puudutavates vaidlustes.

SUHTLUSÕIGUS

Esindan suhtluskorra kindlaksmääramise menetlustes nii sireriiklikes kui piiriülestes vaidlustes, sh suhtluse tagamine vanemast võõrandamise korral, ent ka suhtlusõiguse piiramise või täieliku äravõtmise asjades, kui suhtlus vanemaga on last kahjustav.

ELATIS

Esindan nii alaealisi kui täisealisi lapsi ülalpidamisasjades elatise väljamõistmise, vähendamise või suurendamise vaidlustes. Samuti esindan ülalpidamiskohustuslasi abivajava pereliikme elatisvaidlustes, kui esinevad alused ülalpidamisest andmiseks keeldumiseks.

ABI- JA KOOSELU

Pakun laiapõhjalist õigusabi abi- ja kooselu puudutavates õiguslikes küsimustes, sh abielu lahutamine, lahuselu järgselt ühiste kohustuste kandmine, ühise vara jagamine, teineteise ülalpidamiskohustus, vastastikused nõuded jmt.

KINNISVARA- JA LEPINGUÕIGUS

Pakun õigusabi erinevates asja- ja lepinguõiguslikes küsimustes, mis puudutavad lepingutest tulenevate vaidluste lahendamist, kaasomandite lõpetamist ja jagamist, kasutuskordade seadmist ning valduse kasutamist ja vabastamist puudutavaid vaidlusi.

PÄRIMISÕIGUS

Nõustan pärijaid pärandvara õigusi ja kohustusi puudutavatel teemadel, esindan lapse varaga tehingute tegemisel kohtuloa taotlemise menetlustes ning vajadusel algatan isiku surnuks tunnistamise menetluse, kui pärima õigustatud isik on teadmata kadunud.

MINUST

Minust Litigante Jurist Katrin Kiisk

Olen 2012. aastast alates spetsialiseerunud perekonnaõigusele ning laste õiguste kaitse tagamisele. See on valdkond, milles oman tänaseks laiapõhjalist kohtukogemust nii siseriiklikes kui rahvusvahelist õigust puudutavates vaidlustes ning milles olen läbinud arvukaid täiendõppe ja -koolituskavasid riigi parimate spetsialistide käe all.

 

Valdava osa ajast olen töötanud erasektoris erinevates õigus- ja advokaadibüroodes, ent 2022-2023. aastal täitsin ühtlasi Vabariigi Valitsuse 52. koosseisu kuulunud justiitsministri nõuniku ülesandeid, et aidata heal seadusloomel ning reaalsel elul üksteisega paremat kokkupuutekohta leida.

 

Seega olen kaasa rääkinud mitmete poliitikasoovituste väljatöötamisel, osalenud seaduseelnõude koostamisel ning ulatanud oma abikäe ühiskondliku õigusteadvuse tõstmisesse.

 

Olen veendumusel, et lapsed on meie riigi olulisim alustala ning seega, mida võimekamad ja teadlikumad on lapsevanemad, seda kindlustatum, oskuslikum ja tugevam on riik tervikuna.

TAGASISIDE

VÕTA ÜHENDUST

Pakun oma klientidele kõige sobivamaid õiguslikke lahendusi, tuginedes põhjalikule kogemusele, oma asjatundlikkusele, konfidentsiaalsusele ning just Sinu loost lähtuvale personaalsele lähenemisele.

 

Võta minuga ühendust ning lepime kohtumise kokku – see võib toimuda nii veebi teel kui ka kontoris vastavalt Sinu eelistustele. Leian vastused kõikidele Sinu küsimustele ning pakun lahendusi edaspidiseks toimimiseks.

error: Content is protected !!