Minust

Katrin Kiisk

Partner, jurist

(+372) 53 852 302 | katrin@litigante.ee

Töökogemus

 

  • 2022-2023 – Justiitsministeerium (ministri nõunik)
  • 2019 – … – LITIGANTE Õigusbüroo
  • 2018 – Arumäe & Sipari Advokaadibürood
  • 2016 – STK Õigusbüroo
  • 2013 – Õigusbüroo Õigus ja Kord

Haridusteekond

 

  • Tallinna Ülikool, õigusteadus, MA (2016) cum laude
  • Tallinna Majanduskool, õigusteenistus, RKH (2013)

Liikmelisused

 

  • SA Pere Sihtkapital (nõukogu esimees, 2019)
  • Eesti Lasterikaste Perede Liit (juhatuse liige, 2018)
  • Eesti Juristide Liit (2014)
Loe minust lähemalt - jurist Katrin Kiist - perekonnaõigus, hooldusõiguse määramine, kohtus esindamine

Olen 2012. aastast alates spetsialiseerunud kohtuvaidlustele perekonnaasjades, millest tulenevalt olen esindanud ja nõustanud kliente nii abi- ja kooselu puudutavates küsimustes kui ka vanemate vahelistes hooldusõigusvaidlustes, ülalpidamisasjades, eestkostemenetlustes, lapse varaga tehingute tegemise küsimustes ning põlvnemist puudutavates vaidlustes. Lisaks sellele oman väga laialdasi kogemusi ka rahvusvahelist õigust ja piiriüleseid juhtumeid puudutavates asjades nii laste tagastamise taotluste (maakeeli lapseröövide menetlustes) kui ka välisriigis elava vanema suhtlusõiguse tagamisega seotud kaasustes.

 

See valdkondlik pühendumus on mul võimaldanud juhtida väga keerukaid õigusvaidlusi ning teha seadusandjale mitmeid poliitikasoovitusi vaidlustest ilmnenud seaduselünkade täitmiseks, mis on tõstnud õiguskindlust kogu riigis.

 

Laste õiguste tagamine on mind inimesena kandev prioriteet, mistõttu kuulun mitmetesse laste heaolu ja pereväärtuseid kandvate organisatsioonide juhtorganitesse, olen läbinud arvukaid täiendkoolitusi, osalenud teemakohastes töögruppides ning kirjutanud kolm laste õigusi puudutavat teadustööd, millest viimane pälvis 2016. aastal kõrge tunnustuse Sotsiaalministeeriumilt.

 

2018. aastal pärjati mind “Kuldse Kartuli” auhinnaga asendushoolduse valdkonda panustatud aja ja pühendumuse eest ning 2019. aastal on mind tunnustanud toonane justiitsminister õigusloomelise tegevuse ja hea koostöö eest.

 

Lisaks esindan kliente erinevate institutsioonide haldusmenetlustes, lepinguõigust puudutavates vaidlustes ning olen pädev andma nõu nii siseriiklikes kui Euroopa Liidu õigusruumis kehtivais pärimisõiguse küsimustes, omades sh aastatepikkusi kogemusi pärandvara hooldaja kohusetäitjana kohtumenetlustes.

TAGASISIDE

error: Content is protected !!