Valeria Titova
Valdkonnad
 • Perekonna – ja pärimisõigus
 • Võla- ja lepinguõigus
 • Täitemenetlusõigus
 • Asja-ja kinnisvaraõigus
 • Tööõigus
Haridusteekond
 • Tallinna Ülikool, õigusteadus, MA (2014)
 • Tallinna Majanduskool, õigusteenistus, RKH (2012)
 • Tallinna Tehnikaülikool, ärindus, BA (2005)
Töökogemus
 • 2020 – … – LITIGANTE Õigusbüroo
 • 2016 – STK Õigusbüroo
 • 2011 – Õigusbüroo Õigus ja Kord
Liikmelisused
 • Eesti Juristide Liit (täisliige, 2013)

Valeria omab kogemusi ja teadmisi nii õiguse kui ka ärimaailma valdkondadest, mille tulemusena oskab ta neid kahte maailma omavahel väga efektiivselt siduda. Tema tõeliselt hinnatud eelis õigusmaailmas on nii vene kui ka eesti keele perfektne valdamine ning seda eriti erialase terminoloogia laitmatu kirja- ja keeleoskuse tõttu. Valeria on keskendunud eeskätt võla- ja äriõigusele, sh ka pärimisõigusele, ta esindab meie kliente kohtus ja ka muudes vaidemenetlustes. Valeria on pädev nõustama ka korteriühistut puudutavates küsimustes, töö- ning pankrotiõiguses. Valeria hinnatuimad omadused on tema leidlikkus, naiselikult kaval nutikus ja alati õige vaist, mis viib Teid parima võimaliku resultaadini.