Täitemenetlus

Esindame nii sissenõudjaid kui võlgnikke täitemenetlust puudutavates küsimustes, sh pakume abi kohtutäituri otsuste või tegevuse vaidlustamisel ning vajadusel järelevalve menetluse algatamisel kohtutäituri tegevuse üle. Edastame täitemenetluse algatamiseks vajalikud dokumendid, sõlmime täitemenetluse osalistega kokkuleppeid või algatame sundtäitmise lubamatuks tunnistamise menetluse, kui teie õigusi on rikutud. Meie juristidel on põhjalikud teadmised ja lai kogemus mh ka suhtlemiskorda ja lapse üleandmise kohustamist puudutavates täitemenetlustes esindamises.

Seotud valdkonnad

Kontaktisikud

Katrin Kiisk

Partner, jurist

Valeria Titova

Partner, jurist