Haldusõigus

Nõustame ja esindame oma kliente suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega, sealhulgas lubade ja kooskõlastuste saamisel, koostame teabenõudeid, kaebusi, vaided ja muid vajalikke dokumente. Olgu selleks ebaõigesti määratud vanemahüvitis, ekslikult lõpetatud sotsiaaltoetuse maksmine või riigivastutuse alusel tekkiv kahjunõue – meil on kogemus ja põhjalik ekspertiis teie huvide kaitsmiseks.

Seotud valdkonnad

Kontaktisikud

Katrin Kiisk

Partner, jurist

Valeria Titova

Partner, jurist