Perekonnaõigus

Pärimisõigus

Kinnisvara- ja asjaõigus

Võla- ja lepinguõigus

Täitemenetlus

Haldusõigus